อัญชนา วัลลิภากร (แจ๊ส)

บริษัท โฮมบายเออร์ไกด์ จำกัด
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ


          ความคาดหวัง คาดว่าต้องเรียนสบายๆเพราะเน้นการฟัง และเรียนแค่สัปดาห์ละครั้ง แต่พอมาเรียนแล้วรู้ว่าไม่สบายอย่างที่คิด เพราะเมื่อเรียนเสร็จในแต่ละสัปดาห์ ต้องรีบนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการทำงานทันที
View more...


สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เลขที่ 2410/2 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900


EMAIL: abcbyspu@spu.ac.th
ผู้ประสานงาน : คุณณัฐนันท์ อยู่สถิตย์ (ข่อย) 061 596 9310


ดู Sripatum University (Bangkhen) ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า