อรนุช รุจิราวรรณ (อุ๊)

บริษัท วีจีไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)
Chief Marketing Officer


          หลักสูตร Academy & Activity /Business/ Creativity & Connection ต้องลุกขึ้นยืนปรบมือให้กับทั้ง 4 ท่านที่ฉีกแนว จะเรียกว่า เป็น C&D ก็ไม่ผิด ดูจากทุกคอร์ส แล้วเอามาปรับปรุงใส่ส่วน ผสมเข้าไปใหม่ ใส่กิจกรรมเข้าไปใหม่ วิทยากรที่มาบรรยาย สุดยอดทุกท่าน สนุกสุดใจไม่เบื่อ ฟังไปสมองที่รอยยักเริ่มไม่มี แต่มันลึกลงไปอีก ตอกย้ำความคิดประสบการณ์ ของเราให้รู้ว่ามันบกพร่องตรงไหน ไปเติมเต็มที่บกพร่องได้ยอดเยี่ยมมากค่ะ การวางกิจกรรมให้ทุกเมืองทำทุก วันศุกร์ตอนเย็น เป็นแนวคิดที่แยบยลมาก วางแผนเรื่องนี้ได้ฉลาดหลักแหลมมาก สุขุม ลึกซึ้ง เอาหลักจิตวิทยามาใช้เติมเต็มสิ่งที่ขาดของคนทำงาน ของนักธุรกิจ ที่เบื่อหน่ายกับการทำงานมาตลอดสัปดาห์ มาปลดปล่อยพลัง วิทยากรบางท่านสร้างแรงบันดาลใจจนน้ำตาไหล แต่ได้ข้อคิดในมุมที่ไม่ทำให้น้ำตาไหลแปลก บางท่านกว่าจะเข้าใจ แต่เมื่อเข้าใจแล้วจะรักท่านมากเพราะท่านตั้งใจมาบอกเล่าเรื่องราวและประสบการณ์ที่สุดแสนวิเศษให้เราฟัง ที่ไม่สามารถหาที่ไหนได้ ABC เป็นหลักสูตรที่ดีที่สุดเท่าที่พี่เคยเรียนมาค่ะ
View more...


สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เลขที่ 2410/2 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900


EMAIL: abcbyspu@spu.ac.th
ผู้ประสานงาน : คุณณัฐนันท์ อยู่สถิตย์ (ข่อย) 061 596 9310


ดู Sripatum University (Bangkhen) ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า