อมรทัต สุนทรสวัสดิ์ (โจ)

Ogilvy Public Relations
Strategic Planning Director


          ความประทับใจของผมใน ABC มี 2 มุม มุมแรก คือ เรื่องเนื้อหาเรื่อง creativity …creativity ไม่มีทฤษฏี …ไม่ใช่มีศาสตร์หรือสูตรใดๆ ที่ผมมองหา…แต่ creativity คือศิลป์ในการเอาตัวรอดภายใต้ข้อจำกัด ความไม่มี เพื่อการดำรงอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ที่บีบคั้น โดยผ่านการช่างสังเกตุ การมองเห็นสิ่งที่คนอื่นอาจมองข้าม (วิทยากรเกือบทุกท่านที่มา ใช้ข้อมูลและการสังเกตุเป็นอาวุธ)….ที่สำคัญที่สุด…creativity ที่ดีนั้น ต้องพาเราไปสู่ที่ใหม่ที่ดีกว่าจุดที่เราเดินออกมา…นี่คือนิยามของ creativity ที่ผมได้รับจากวิทยากรหลายๆ ท่าน...หาอ่านที่ไหนไม่มีครับ ได้จาก ABC ที่เดียว มุมที่สองที่ผมประทับใจคือ เพื่อนร่วมชั้น…ไม่ต้องพูดถึงความปรารถนาดีที่มีต่อกันที่แสดงออกมาอย่างชัดเจนในแง่มุมที่หลากหลาย … แต่ที่ผมทึ่งที่สุด คือพลัง + ความบ้า ทุกงานวันศุกร์หลังจากนั้นก็บ้าดีเดือด แต่ที่สำคัญสนุก และมีสีสันในแบบของมัน (ผลงานหนังสั้นของแต่ละทีมคงเป็นตัวสรุปประเด็นนี้ได้อย่างดี) 4 เดือนผ่านไป เร็วเหมือนโกหก
View more...


สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เลขที่ 2410/2 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900


EMAIL: abcbyspu@spu.ac.th
ผู้ประสานงาน : คุณณัฐนันท์ อยู่สถิตย์ (ข่อย) 061 596 9310


ดู Sripatum University (Bangkhen) ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า