อติรุจ นิติชาคร (จั๊ม)

บริษัท รับเบอร์อินเตอร์เทรด จำกัด
Production Planner & DCC


          ABC ทำให้ทุกคืนวันพฤหัสฯ เป็นคืนที่ผมมีความสุข เพราะ “วันศุกร์” เป็นอีกหนึ่งวันของอาทิตย์ที่ผมอยากจะตื่นเพื่อมารับสิ่งใหม่ๆ และได้พบปะพูดคุยกับพี่และเพื่อนทั้ง 99 คน มันเป็นความสุขมาก มากกว่าที่ผมเคยคิดว่าผมจะรู้สึก "อิน" กับอะไรสักอย่างได้ขนาดนี้ ผมรู้สึกว่า Beyond Comfort Zone ที่ผมขยาด และไม่กล้าที่จะออกไปสัมผัส ผมกลับได้ย่างกรายเข้าไป ทุกๆครั้งที่มา ABC
View more...


สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เลขที่ 2410/2 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900


EMAIL: abcbyspu@spu.ac.th
ผู้ประสานงาน : คุณณัฐนันท์ อยู่สถิตย์ (ข่อย) 061 596 9310


ดู Sripatum University (Bangkhen) ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า