ธนชัย ศิริธนชัย (โอ๋)

บริษัท โรงสีมีชัย จำกัด
กรรมการผู้จัดการ


          ABC เป็นเขตเฉพาะกิจพิเศษที่ไม่มีพรมแดนกั้นระหว่าง 3 โลก เราสามารถพบเห็นเหล่าเทพ คนธรรมดา และหมู่มารมารวมตัวกันได้อย่างน่าประหลาดใจ ABC ได้สร้างพื้นที่แห่งนี้ให้เป็น Comfort Zone สำหรับทุกคน เป็นพื้นที่แห่งการปลดปล่อยตัวเองให้หลุดจากกรอบเดิมๆ ทั้งพฤติกรรม บุคลิก และความคิด ทำให้พวกเราทุกคนได้แสดงความเป็นตัวเอง สนุกสนาน บ้าบอ และเต็มที่กับชีวิตแบบสุดๆ หรือที่พวกเราชอบเรียกกันว่า “พลีชีพ” ABC ได้ทำให้ผมเห็นว่าถึงแม้เราอาจมาจากคนละโลก ต่างที่มา ต่างความคิด แต่พวกเราก็สามารถมาอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข สามารถสร้างสรรค์งานที่เราไม่เคยคิดว่าจะทำได้หรือได้ทำ และทำให้มันสำเร็จได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุด (อย่างน้อยก็ในสายตาของพวกเราทุกคน) ผมดีใจทุกครั้งที่ถึงวันศุกร์... เสียดายที่ 4 เดือนที่ผ่านมามีวันศุกร์น้อยเกินไป รักปารีส ขอบคุณ ABC
View more...


สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เลขที่ 2410/2 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900


EMAIL: abcbyspu@spu.ac.th
ผู้ประสานงาน : คุณณัฐนันท์ อยู่สถิตย์ (ข่อย) 061 596 9310


ดู Sripatum University (Bangkhen) ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า