กัมพล ธนาปัญญาวรคุณ (พล)

บริษัท โทเท็ล บิสิเนส ดีเวลอปเมนท์
กรรมการผู้จัดการ


          ใครที่รู้จักผมดี จะรู้ว่าผมเกลียดการเรียนหนังสือมาก หลับในห้องเรียนทุกวิชาตั้งแต่ ป.3 ถึง ป.โท รอดมาได้ก็ลอกเพื่อนมาทั้งชีวิต และไม่คิดว่าจะมาเรียนหนังสืออีก แต่ผมมาเรียนเพราะเห็นว่าวิทยากรดี คิดว่าจะเอาไปใช้ในการทำงานได้ เลยจำใจสมัคร เพราะกะว่าเอาไปใช้งาน แต่ไม่น่าเชื่อว่า Course นี้ เป็น Course แรกในชีวิตที่ผมไม่เคยหลับในห้องเลย วิทยากรดีจริง แปลกจริง “มีคนถามผมเยอะมากว่า Course ABC ดีมั๊ย อยากมาเรียน” ผมก็ตอบเพื่อนไปทุกครั้งว่า Course นี้ดีมาก น่าเรียน “แรก ๆ บอกว่า วิทยากรดี” “หลัง ๆ บอกว่า เพื่อนดี” “หลังสุด บอกว่า บ้าดี” “ถ้าวันนี้มีคนถามผมอีกว่า Course ABC ดีมั๊ย ผมจะตอบไปเลยว่า” “..ดีมาก คุ้มมาก และบ้ามาก ไปเรียนเหอะ”
View more...


สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เลขที่ 2410/2 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900


EMAIL: abcbyspu@spu.ac.th
ผู้ประสานงาน : คุณณัฐนันท์ อยู่สถิตย์ (ข่อย) 061 596 9310


ดู Sripatum University (Bangkhen) ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า