เจมส์ ดูอัน (James)

Frageant Property Pubilc Company
Chief Executive Officer


          “มีหนังสือตั้งเล่มเกวียน ก็ไม่เท่ามีครูคนเดียว” กล่าวไว้โดย จูกัดเหลียง หรือที่เรารู้จักกันดีในนามของ “ขงเบ้ง” ซึ่งในการมาเรียนที่หลักสูตร ABC ทำให้ผมพบครูมากมาย เป็นครูที่ไม่เหมือนที่โรงเรียนที่ผมเคยเจอ เพราะทุกคนมาเล่าถึงประสบการณ์จริง ทั้งด้านความสำเร็จ และความล้มเหลวบางเรื่องผมก็สามารถนำกลับไปใช้กับธุรกิจและชีวิตส่วนตัวได้เป็นอย่างดี ผม ไม่เคยเรียนหลักสูตรอะไรแบบนี้มาก่อน นี่เป็นประสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ของผมที่ได้ก้าวออกจาก Comfort Zone ของผม ที่ชีวิตมีแต่ทำงาน ตกเย็นก็พบปะลูกค้า คู่ค้า เข้ามามีชีวิตแบบใหม่ มาพบเพื่อนใหม่ๆ ซึ่งนำพาเราไปสู่สังคมใหม่ ซึ่งผมประทับใจในความรักของทุกคน อันเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเครือข่ายของความรัก ความสัมพันธ์นี้ได้ยืนยาวต่อไป สุดท้ายนี้ ผมขอบคุณทุกๆคนที่เปิดต้อนรับ ผม เจมส์ เพื่อนคนใหม่ เข้าไปอยู่ในชีวิตทุกคน และผมตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมดีดีแห่งนี้ตลอดไปครับ ?? ????? ... James Duan
View more...


สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เลขที่ 2410/2 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900


EMAIL: abcbyspu@spu.ac.th
ผู้ประสานงาน : คุณณัฐนันท์ อยู่สถิตย์ (ข่อย) 061 596 9310


ดู Sripatum University (Bangkhen) ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า