สุเทพ ปัญญาสาคร (ดำ)

บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
กรรมการผู้จัดการ


          ตอนแรกที่เข้ามาในคลาส หวังว่าจะได้รับประสบการณ์ที่ดีๆจากวิทยากรหลายสาขาอาชีพ แต่ถึงวันนี้ ผมรู้สึกว่าสิ่งที่ไม่คาดหวัง กลับเป็นสิ่งที่สำคัญสุดที่ได้รับ คือ การได้รู้จักและสัมผัสถึง พลังแห่งการทำความดี การเป็นผู้ให้ มันยิ่งใหญ่มาก และสุดท้าย การคิดดี ยังไม่เท่ากับการได้ลงมือทำสิ่งที่ดีๆให้เกิดขึ้น ทันที ซึ่งหลายอย่างผมเห็นตัวอย่างจากเพื่อนใน ABC ขอบคุณเพื่อนๆทุกคน ผมรู้สึกมีความหวังที่ดีขึ้นกับประเทศนี้ จากการที่มาเรียนคลาสนี้จริงๆ ครับ
View more...


สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เลขที่ 2410/2 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900


EMAIL: abcbyspu@spu.ac.th
ผู้ประสานงาน : คุณณัฐนันท์ อยู่สถิตย์ (ข่อย) 061 596 9310


ดู Sripatum University (Bangkhen) ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า