สมบัติ์ เกียรติสุรนนท์ (หวด)

บริษัท กิจเจริญการ์เมนท์ (1993) จำกัด
กรรมการผู้จัดการ


          ตัดสินใจไม่ผิดที่เลือกลงเรียน ABC พอรู้ว่าได้เรียนก็ต้องมาวางแผนเพื่อจัดการชีวิตตัวเองใหม่ เพราะต้องเดินทางจาก ศรีสะเกษ เข้าเมืองหลวง มาเรียนทุกวันศุกร์ ตั้งใจว่าวันเสาร์ก็จะกลับ ศรีสะเกษ (เอาเข้าจริง มาวันพุธ กลับ วันอาทิตย์ 555 ) ผมเรียนมาหลายหลักสูตรมาก แต่สำหรับหลักสูตรนี้ผมยังข้องใจและต้องการหาคำตอบว่า เกิดอะไรขึ้นกับหลักสูตรนี้ ที่ ผู้เรียนมีความสนิทสนม และรักกันมาก มันเป็นความลงตัว เหมือนฟ้าลิขิต ให้ได้มาเจอและทำงานร่วมกัน




View more...


สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เลขที่ 2410/2 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900


EMAIL: abcbyspu@spu.ac.th
ผู้ประสานงาน : คุณณัฐนันท์ อยู่สถิตย์ (ข่อย) 061 596 9310


ดู Sripatum University (Bangkhen) ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า