ศุภนี ไววิทย์ลิขิต (ใหม่)

บริษัท เกรียงไทยวัฒนา อินเตอร์เทรด จำกัด (สาขา 1)
Director


          ใหม่ลงเรียน ไม่บ่อย เพราะเรียนไปก็ไม่ค่อยอินกับเนื้อหา ครั้งนี้น่าจะเป็นพรหมลิขิตที่ได้มาเรียน เนื้อหาที่เรียนก็ดี แต่ที่คิดว่าดีมากจนหาที่ไหนไม่ได้น่าเป็นจะเพื่อนๆใน ABC มันสนิทแบบ 100 คน เจอใครก็เมาท์มอยกันได้หมด คนมักจะถามว่าได้อะไรจากการไปเรียน ใหม่ตอบว่า มันได้เห็นประสบการณ์ใหม่ ได้เห็นมุมมองชีวิตที่ต่างกันไปของคนทั้ง 100 คน รู้สึก ตื่นเต้นที่ได้ยินได้ฟังเรื่องราวของพี่ๆเพื่อนๆ มันสร้างแรงบันดาลใจให้กับชีวิตของใหม่ได้ดีมาก อยู่กันมาแค่สี่เดือน แต่เหมือนสนิทกันมานาน มาวันแรกตกใจ profile เพื่อนๆ ร่วมคลาส รู้สึกแต่ละคนใหญ่โตเหลือเกิน ตอนนี้ ABC ได้ทลายสถานะของทุกคนทิ้งเหลือเพียงแต่มิตรภาพ ดีใจที่สุดที่ได้อยู่ ABC1 เชื่อเหลือเกินว่าเราเป็นรุ่นประวัติศาสตร์ ... รัก ABC
View more...


สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เลขที่ 2410/2 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900


EMAIL: abcbyspu@spu.ac.th
ผู้ประสานงาน : คุณณัฐนันท์ อยู่สถิตย์ (ข่อย) 061 596 9310


ดู Sripatum University (Bangkhen) ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า