วีรยุทธ ล้อทองพานิช (อู๋)

Wink Wink Production
Managing Dicrector


          ผมทำงานโฆษณามานานสองรอบ ถ่ายหนังโฆษณามาเป็นพันเรื่อง สอนหนังสือมาแล้วทั่วประเทศ ผมตัดสินใจมาเรียนด้วยเหตุผลเดียวคือ อยากเอาความรู้ไปสอนหนังสือต่อไป คิดหล่อมาก พระเอกมาก แต่ในใจก็แอบค้าน แอบพกอัตตามาเต็มหัวใจ “อย่างเรายังต้องเรียนอีกหรอวะ” ที่ ABC คือจุดเติมเต็ม ที่นี่ไม่ใช่แค่มาเรียนวิชาการ มันคือการเรียนรู้ชีวิต! ขอบคุณ ที่ทำให้ผมรู้ว่า “อย่ามึงยังต้องเรียนอีกเยอะวะ” อัตตาหายไปเยอะ ขอบคุณ ที่ทำให้ผมรู้ว่า คำว่า “ให้” ของเรา ยังน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับเพื่อนเรา ขอบคุณ ที่ทำให้ผมรู้ว่า เพื่อนแท้มีจริง!
View more...


สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เลขที่ 2410/2 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900


EMAIL: abcbyspu@spu.ac.th
ผู้ประสานงาน : คุณณัฐนันท์ อยู่สถิตย์ (ข่อย) 061 596 9310


ดู Sripatum University (Bangkhen) ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า