กฤษณ์ สุจเร (เจี๊ยบ)

บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
กรรมการบริหาร


          ผมแค่เริ่มจากคำว่า "อยากฟัง" จากสิ่งที่ อ.ตุ้มเล่าว่าจะทำหลักสูตร ABC หลังจากนั้น ก้อได้แต่ตั้งใจฟังจริงๆ ทั้งวิทยากรที่เป็นผู้ประสบความสำเร็จ และผู้ที่ต่อสู้เพื่อความสำเร็จ แต่ที่ตั้งใจฟังและตั้งใจดูก้อคือเพื่อนๆน้องๆในห้องเรียน ผม หัดที่จะเรียนรู้บทบาทของตนเองที่จะเป็นผู้ตาม ผู้ฟัง ผู้ดู ที่ดี หัดเรียนรู้ที่จะสนุกสนานแบบผู้ชมข้างเวที หัดเรียนรู้ความรัก มิตรภาพ. การให้เกียรติและเคารพกัน ระหว่างๆพี่ๆน้องๆ เพื่อนๆและคณาจารย์ ผมคิดว่าสิ่งที่ได้รับจาก ABC คือเวลา... วิถี....แนวคิด.... มิตรภาพ.... แบบสุขสุข แค่นี้ก้อคงพอแล้วมั้งครับ....กับชีวิตที่จะเลือกเก็บเกี่ยวสุขแบบของเรา. .. แต่ละคน....
View more...


สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เลขที่ 2410/2 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900


EMAIL: abcbyspu@spu.ac.th
ผู้ประสานงาน : คุณณัฐนันท์ อยู่สถิตย์ (ข่อย) 061 596 9310


ดู Sripatum University (Bangkhen) ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า