วรัญญู ศิลา (Nick)

บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
กรรมการ


          3 อย่างที่ต้องการจาก ABC ผมเขียนว่า 1.ตัวตน 2.อดีต 3.ความสุข ผมมั่นใจว่าผมได้ทั้ง 3 อย่าง ผมดีใจมากที่ได้ลงเรียนคลาสนี้
View more...


สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เลขที่ 2410/2 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900


EMAIL: abcbyspu@spu.ac.th

TEL: คุณอมรรัตน์ อยู่สถิตย์ (ข่อย) 061 596 9310
คุณสุวารี ศารทประภา (เป็ด) 081 507 7191

FAX: 0 2561 1721

แผนที่

ดู Sripatum University (Bangkhen) ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า