ภานุวัจน์ ทองร่มโพธิ์ (บอส)

SF Corporation Co., Ltd.
Assitant to CEO


          อาจจะเป็นเพราะด้วยความคาดหวัง ABC นี้น่าจะเป็น Course ที่เน้นไปที่วิชาการและมีการส่งเสริม Connection ให้รู้จักกันเล็กน้อย แต่ไปๆ มาๆ เหมือนจะกลับเป็นอีกด้านหนึ่ง ซึ่งทำให้ผมได้เรียนรู้ถึงอีกด้านของการมีสังคมจริงๆ สิ่งพวกนี้ทำให้ผมค่อยๆออกมาจาก Comfort Zone ที่ผมมีอยู่ ถึงวันนี้ขอบอกเลยว่าผมติด LINE งอมแงมมาก เรียกว่าต้องเปิดดูมือถือทุก 30 วินาทีว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างใน ABC ผมว่าทำไปทำมา True Vision และ CTH กำลังเจอคู่แข่งผู้ผลิต Content โดยไม่รู้ตัว
View more...


สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เลขที่ 2410/2 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900


EMAIL: abcbyspu@spu.ac.th
ผู้ประสานงาน : คุณณัฐนันท์ อยู่สถิตย์ (ข่อย) 061 596 9310


ดู Sripatum University (Bangkhen) ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า