ภากร เตชะเทวัญ (กัส)

บริษัท ไทยยางอินเตอร์โอโต้เทรด จำกัด
ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจ


          เนื้อหาในคลาส ABC ต้องบอกเลยว่าประทับใจสุดๆ เพราะผมรู้สึกว่านี่แหละ คือสิ่งที่ต้องการมากที่สุดสำหรับการมาสัมมนาหาความรู้ของผม คือการได้รับฟังประสบการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จหรือความล้มเหลว วิธีการคิดต่างๆทั้งในมุมมองของผู้บริหารและศิลปิน จากต่างสาขา อีกทั้งยังได้มีโอกาสพูดคุยสอบถาม โดยตรงกับวิทยากรจนทำให้รู้สึกเป็นกันเองมากๆ ครับ ด้วยตัวของผมเป็นทายาท รุ่นที่ 3 ในการเข้ามาดำเนินธุรกิจของครอบครัว บอกตรงๆครับ กดดันมากๆ ผู้ใหญ่ฝากและถูกคาดหวังไว้เยอะ ตัวผมเองถึงแม้จบ ป.โท มาผมก็ยังรู้สึกขาดประสบการณ์ ยังขาดความรู้ที่จะต้องนำไปพัฒนาบริษัทของตัวเองอีกมากมาย พอได้ฟังเรื่องราวต่างๆจากวิทยากรทุกๆท่าน มันทำให้ผมมีไอเดีย มีพลัง มีความกระตือรือร้น ที่จะทุ่มเททำงานต่อไปอีกเยอะเลยครับ
View more...


สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เลขที่ 2410/2 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900


EMAIL: abcbyspu@spu.ac.th
ผู้ประสานงาน : คุณณัฐนันท์ อยู่สถิตย์ (ข่อย) 061 596 9310


ดู Sripatum University (Bangkhen) ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า