ภัทรา ต๊ะใจ (ไก่)

บริษัท กราฟฟิกฟาร์ม จำกัด
Project Director


          ต้องขอขอบคุณพี่โจ้และพี่ตุ้มมากนะคะ ที่สร้างสรรค์หลักสูตรที่ดีมากแบบนี้ขึ้นมา และทำให้ได้รับประสบการณ์และความรู้ใหม่ๆ มากมาย และที่สำคัญที่สุดคือได้มิตรภาพใหม่ จากพี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ ABC ทุกคนน่ารักและมีความรัก ความสุข ร่วมกันตลอดระยะเวลา 4 เดือน ขอบคุณมากนะคะ
View more...


สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เลขที่ 2410/2 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900


EMAIL: abcbyspu@spu.ac.th

TEL: คุณอมรรัตน์ อยู่สถิตย์ (ข่อย) 061 596 9310
คุณสุวารี ศารทประภา (เป็ด) 081 507 7191

FAX: 0 2561 1721

แผนที่

ดู Sripatum University (Bangkhen) ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า