ไพโรจน์ ถนอมวงษ์ (โรจน์ )

บ้านหุ่นเหล็ก
เจ้าของกิจการ


          ผมรู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่มาเรียน ABC ผมเป็นคนหนึ่งที่มาเรียนครบทุกครั้ง !! 3 สิ่งที่ผมเขียนในพาสปอร์ตของผมว่าผมอยากได้อะไรจากการมาเรียนที่นี่ คือ 1. เพื่อน 2.ไฟในการใช้ชีวิต 3. Relax ผมยอมรับเลยว่าผมสัมผัสมันได้ตั้งแต่ครั้งแรกๆ ที่เรียน จนคนที่บ้านยังทักเลยว่าหลักสูตรนี้มีอะไรดี ? เพราะดูผมเปลี่ยนไป 555 ผมขอขอบคุณทุกองค์ประกอบของหลักสูตรนี้ด้วยความจริงใจครับ มันช่างลงตัวจริง ๆ
View more...


สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เลขที่ 2410/2 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900


EMAIL: abcbyspu@spu.ac.th
ผู้ประสานงาน : คุณณัฐนันท์ อยู่สถิตย์ (ข่อย) 061 596 9310


ดู Sripatum University (Bangkhen) ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า