พีระ ลักษณาภิรักษ์ (ซัม)

GMM CJ O Shopping Co., Ltd.
COO Assistant


          หลายครั้งที่เคยไปอบรมสัมมนาเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ แม้ว่าเนื้อหาจะน่าสนใจแต่บางครั้งวิชาการมากเกินไปก็ทำให้เอียนและสมาธิหลุดไปได้ง่ายๆ หลักสูตร ABC เปลี่ยนความคิดที่เคยมีมาทั้งหมด ใน 16 สัปดาห์ของหลักสูตรมีทั้งสาระ วิชาการ ที่จุดประกายในหัวและแรงบันดาลใจที่เขย่าหัวใจให้พองโตมีพลังจะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ นอกจากนั้นการได้นั่งดูวิธีการนำเสนอของคนระดับหัวกะทิของประเทศก็สามารถจดจำไปประยุกต์ใช้กับการนำเสนอของตัวเองได้เช่นกัน มีคนมาถามผมบ่อยๆ ว่าเรียน ABC แล้วได้อะไร คุ้มไหม? คำตอบที่ผมมีให้เสมอคือ รอยยิ้มและคำตอบสั้นๆ ว่า “ไม่มีอะไรที่คุ้มกว่าเงินแสนสองกว่านี้อีกแล้ว” เพราะ ABC คือหลักสูตรที่ครบเครื่องและกลมกล่อมมาก
View more...


สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เลขที่ 2410/2 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900


EMAIL: abcbyspu@spu.ac.th
ผู้ประสานงาน : คุณณัฐนันท์ อยู่สถิตย์ (ข่อย) 061 596 9310


ดู Sripatum University (Bangkhen) ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า