พนธกร สุธรรมชัย (โชว์)

บริษัท ซี.เอส.โชว์ไทม์ กรุ๊ป จำกัด
กรรมการผู้จัดการ


          ABC คือ ความสุข รูปแบบหนึ่งที่ผมได้รับและไม่เหมือนความสุขในแบบอื่นๆที่ผ่านมา ผมเห็นความเป็นพี่ เป็นเพื่อน เป็นน้อง โดยไม่มีการแบ่งแยก เห็นรอยยิ้มและมิตรภาพที่ทุกๆคนมอบให้กัน ผมเห็นพลังของความรู้สึกนี้ที่ได้แผ่ไปยังบุคคลรอบๆข้างแม้กระทั่ง แม่บ้าน ที่มีใบหน้าและรอยยิ้มและเสียงหัวเราะอย่างมีความสุข ดังนั้น มันจึงไม่แปลกเลยที่ทุกๆคนที่ได้รับความรู้สึกเช่นนี้ จะเฝ้ารอการกลับมาพบกันในทุกๆ วันศุกร์
View more...


สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เลขที่ 2410/2 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900


EMAIL: abcbyspu@spu.ac.th
ผู้ประสานงาน : คุณณัฐนันท์ อยู่สถิตย์ (ข่อย) 061 596 9310


ดู Sripatum University (Bangkhen) ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า