ปกรณ์ มโนรมย์ภัทรสาร (แพท)

DTAC
Division Head-Market, Marketing Group


          สิ่งเดียวที่อยากให้มีใน ABC เหมือนตอนเรียน คือ สอบตก แล้วเรียนซ้ำชั้น แต่คงเป็นไปไม่ได้.... Life goes on... But life is a choice.... เราเลือกที่จะเดินได้ และผมก็เชื่อว่าพวกเราเลือกที่จะเดินในเส้นทางที่มีพวกเรา ABC ตลอดไป.... ไม่มาเป็นพวกเรา ไม่รู้หรอกครับ ว่าพวกเรามีความสุขมากแค่ไหน ขอบคุณอาจารย์ทุกท่าน และทีมงานของ SPU สำหรับความสุขที่มอบให้กับพวกเรา ABC นี้ด้วยนะครับ
View more...


สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เลขที่ 2410/2 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900


EMAIL: abcbyspu@spu.ac.th
ผู้ประสานงาน : คุณณัฐนันท์ อยู่สถิตย์ (ข่อย) 061 596 9310


ดู Sripatum University (Bangkhen) ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า