นัฏชกร สุวรรณสถิตย์ (แอน)

บริษัท ไทยรีประกันภัย จำกัด
ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่


          เริ่มต้น...จากหลักสูตรและวิทยากร เราไม่เคยนึกเลยว่า ความคิดสร้างสรรค์มันมีการสอนได้...สอนแบบให้จับต้องได้ เราสามารถสร้างมันได้ (ไม่ใช่เป็นความสามารถเฉพาะตัว หรือนั่งเทียน...) ได้เรียนรู้จากวิทยากรระดับที่ต้องเรียกว่า 'เทพ' หาได้เฉพาะที่ ABC สอง...มิตรภาพที่มากกว่าเพื่อน สาม...คณะผู้จัดและศรีปทุม ทั้งหมด...เป็นความลงตัวอย่างสมบูรณ์แบบค่ะ
View more...


สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เลขที่ 2410/2 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900


EMAIL: abcbyspu@spu.ac.th
ผู้ประสานงาน : คุณณัฐนันท์ อยู่สถิตย์ (ข่อย) 061 596 9310


ดู Sripatum University (Bangkhen) ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า