นพรัตน์ มุณีรัตน์ (นก)

บริษัท วินวินพลัส จำกัด
กรรมการบริหาร


          คงเป็นจริงอย่างที่เค้าว่า ช่วงเวลาของความสุขมักผ่านไปอย่างรวดเร็ว ทว่ามีสิ่งต่างๆ มากมายตกตะกอนอยู่ในถังของความรู้ และความรู้สึก ล้วนแล้วแต่เป็นความงดงามที่เป็นเสมือนวิตามิน เป็นปุ๋ย ที่ช่วยบำรุงทั้งความคิด และ ความสุข ในชีวิต ขอบคุณจักรวาลจัดสรรที่ทำให้เรามาเจอกัน ป.ล. พูดไม่ค่อยเก่ง แต่รักหมดใจนะคะ ABC
View more...


สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เลขที่ 2410/2 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900


EMAIL: abcbyspu@spu.ac.th
ผู้ประสานงาน : คุณณัฐนันท์ อยู่สถิตย์ (ข่อย) 061 596 9310


ดู Sripatum University (Bangkhen) ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า