อติชาญ เชิงชวโน (อู๋)

บริษัท รวมเชาว์ จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ


          จากสมุดเล่มแรก มาถึง เล่มสุดท้าย จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม มาถึง โรงภาพยนตร์ SF จากบุญคลี ปลั่งศิริ มาถึง จิระ มะลิกุล จาก 120 คนที่ไม่รู้จักกัน มาถึง "ครอบครัว" มหัศจรรย์ ตั้งแต่เรียบจบจากหลักสูตรในมหาวิทยาลัยทั่วไป ก็ไม่เคยคิดจะเรียนอะไรที่ไหนอีก ใครถาม ใครชวน ก็บอกไปว่า "พอแล้ว... ชีวิตนักเรียน" จบ ABC#3 ก็เช่นกัน ... ไม่กล้าไปลงเรียนอะไรที่ไหนอีก... ไม่ใช่เพราะ "พอแล้ว... ชีวิตนักเรียน" แต่เป็นเพราะ "คงไม่มีที่ไหนดีเท่าที่นี่" ขอบคุณในความทุ่มเท ขอบคุณในมิตรภาพ ขอบคุณในความมหัศจรรย์ อู๋ โตเกียว
View more...


สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เลขที่ 2410/2 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900


EMAIL: abcbyspu@spu.ac.th

TEL: คุณอมรรัตน์ อยู่สถิตย์ (ข่อย) 061 596 9310
คุณสุวารี ศารทประภา (เป็ด) 081 507 7191

FAX: 0 2561 1721

แผนที่

ดู Sripatum University (Bangkhen) ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า