ธนทัต ชวาลดิฐ (เด่น)

S.B. Furniture Industry Co., Ltd.
Executive Vice President


          ก็ไม่ได้ตั้งความหวังอะไรเลยในตอนแรกที่จะมาเรียน ABC.....ก็เลยโชคดี เพราะถ้าตั้งมา ผลลัพธ์ที่ได้ จาก ABC คงจะเยอะแยะมากมาย ทะลุเป้า ขอบคุณพี่โจ้ พี่ตุ้ม พี่เพ็ชร พี่เน่ง ...ดีใจที่ได้เจอกับเพื่อนเก่ง วิทยากรเก่งๆ ....ผมไม่ใช่คนเก่ง แต่ผมชอบพบ ชอบคบคนเก่งๆ ...อยากให้ประเทศเรามีคนเก่งๆแบบนี้เยอะ ....ถ้ามีเครื่องถ่ายเอกสารมนุษย์ได้ พวกเราจะ copy คนเก่งๆของ ABC ออกมาเยอะๆ เพื่อประเทศไทยเราครับ. ขอบคุณ ABC !
View more...


สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เลขที่ 2410/2 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900


EMAIL: abcbyspu@spu.ac.th
ผู้ประสานงาน : คุณณัฐนันท์ อยู่สถิตย์ (ข่อย) 061 596 9310


ดู Sripatum University (Bangkhen) ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า