ทรงวิทย์ หนุนภักดี (อ๊อบ)

กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์
ผู้บังคับการ กรมทหารราบที่ 11


          “อะไรทำให้ ABC เป็นปรากฏการณ์ที่พวกเราชื่นชอบขนาดนี้?” 1. การคัดเลือกคนเข้ามาเรียน: สถาบันและ directors ได้คัดเลือกคนได้อย่างรอบคอบ ทั้งทางด้านวัย ด้านอาชีพ ด้านความคิด ฯลฯ แต่ที่สำคัญที่สุดคือ คัดเลือกคนมาแล้ว มั่นใจว่าคนเหล่านี้จะเข้ากันได้! ไม่ง่ายครับ 2. การจัดทำหลักสูตร: ผมขอพูดเฉพาะแขกรับเชิญนะครับ เราชื่นชมทุกคนที่มาบรรยาย มากบ้าง น้อยบ้าง อยู่ที่ความเชื่อของเราว่า อะไรดี? ไม่ดี? เราต้องการอะไร? แต่ผมกล้ารับประกันว่าการเชิญบุคคลเหล่านี้มาได้ ไม่ใช่เรื่องง่าย ไม่สามารถใช้ "เงิน" เชิญมาได้ ผมว่ามันคือความทุ่มเทของพี่ตุ้ม พี่โจ้ ที่นำประสบการณ์และมิตรภาพทั้งชีวิตมาเลือกสรรว่า พวกเราชาว ABC ควรได้รับฟัง ใคร? เรื่องอะไร? มันคือความทุ่มเทแบบมี passion ที่อยากให้ course นี้ "มีดี" ไม่เป็นรอง course ไหนๆ 3. 10 เมืองที่เรารัก : ไม่ใช่ว่าเราทุกคนได้เมืองที่ “ต้องการ” นะครับ แต่เราได้เมืองที่ “เหมาะสม” กับเรา 4. พี่น้องผองเพื่อน (ปัจจัยที่สำคัญสูงสุด) : ผมรู้สึกว่าเรารักกันนะ ไม่ fake นะ ไม่ใช่กระแสชั่วคราวนะ (ต้องรอกาลเวลาพิสูจน์) แต่แน่นอนทุกอย่างในชีวิต มีเริ่มต้น ตั้งอยู่ ดับไป เพียงแต่ถามตัวเองอยู่ตลอดว่า จะทำไงให้ "ตั้งอยู่" นานที่สุด?
View more...


สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เลขที่ 2410/2 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900


EMAIL: abcbyspu@spu.ac.th
ผู้ประสานงาน : คุณณัฐนันท์ อยู่สถิตย์ (ข่อย) 061 596 9310


ดู Sripatum University (Bangkhen) ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า