กนกรัตน์ กนกพารา (นุ้ย)

บริษัทในเครือ NPCD กรุ๊ฟ
กรรมการผู้จัดการ/ผู้พิพากษาสมทบ


          16 สัปดาห์ 16 ครั้ง ที่ได้มาเจอเพื่อนๆ ที่ ABC เป็นเรื่องที่สร้างความประทับใจมากที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิตนุ้ย... พอเห็นรายละเอียดหลักสูตร ABC ความสนใจก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ตัดสินใจที่จะลงเรียนหลักสูตรนี้ จึงได้ทำการขอยกเลิกการเรียนคอร์สอื่นๆ ที่สมัครไว้แล้ว และได้ส่งรายละเอียดหลักสูตรให้ 'พี่หวด' พี่ชายที่เคารพดูและถามว่าหลักสูตรนี้เป็นอย่างไรบ้าง พี่หวดตอบกลับมาอย่างรวดเร็วว่าน่าสนใจมาก และจะขอลงเรียนด้วย เพื่อนที่หลักสูตร ABC เป็นการผสมผสานอย่างลงตัว มีทั้งนักวิชาการ นักศาสนา นักปรัชญา นักจิตวิทยา นักธุรกิจ นักโฆษณา ผู้บริหาร ทายาท และศิลปิน อายุมากน้อยกระจายอย่างลงตัวไปตามทีมเมือง แต่ละคนมีความสามารถไม่น้อยไปกว่ากัน ตอนนี้นุ้ยยอมรับได้เต็มที่ว่า "ไม่มีหลักสูตรไหนที่สร้างความประทับใจกับนุ้ยได้เท่าหลักสูตร ABC อีกแล้ว"
View more...


สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เลขที่ 2410/2 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900


EMAIL: abcbyspu@spu.ac.th
ผู้ประสานงาน : คุณณัฐนันท์ อยู่สถิตย์ (ข่อย) 061 596 9310


ดู Sripatum University (Bangkhen) ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า