ปราโมทย์ เจษฎาวรางกูล (โมทย์)

บริษัท วังทอง กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กรรมการผู้จัดการ


          ...จริงมั๊ยครับพี่ๆน้องๆ ก่อนสมัครก็คิดว่าเตรียมพร้อมดีแล้ว ไม่ได้ตั้งใจขาดเรียน... ไม่ได้ตั้งใจขาดปาร์ตี้... พยายามเข้าร่วมทุกกิจกรรม... ขาดเรียนด้วย..ความเสียดาย ใจอยู่ในห้องเรียนกับพวกเราทุกครั้ง ผม...ผมรักพี่ๆน้องๆทุกคน ABC#3 พี่ๆน้องๆทุกคน ABC#3 น่ารัก ขอบคุณวิทยากร ทีมงาน รวมทั้งแม่บ้าน..พวกคุณจะเป็นความทรงจำที่ดี ผมว่าความรู้สึกของเรามีต่อกันมันมากกว่าแค่ห้องเรียน ห้องปาร์ตี้ ห้องตัดต่อ ห้องประชุม และห้องน้ำ(เด็กสร้างบ้านมาครบทุกห้อง) นั่นมันแค่สิ่งที่เสริมให้เราแนบแน่นกัน ...จริงมั๊ยครับพี่ๆน้องๆ
View more...


สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เลขที่ 2410/2 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900


EMAIL: abcbyspu@spu.ac.th
ผู้ประสานงาน : คุณณัฐนันท์ อยู่สถิตย์ (ข่อย) 061 596 9310


ดู Sripatum University (Bangkhen) ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า