ณัฐสิรี มนต์ณัฐกานต์ (ย้งยี้)

sireerin signature Co., Ltd
managing director


          ส่งการบ้านชิ้นสุดท้าย... คุณเคยรู้สึกกระวนกระวายนอนไม่หลับเพราะคิดถึงใครสักคนมากๆบ้างไหม? คุณเคยรู้สึกตื่นเต้นเฝ้ารอให้ถึงวันนั้นเร็วๆบ้างไหม? คุณเคยรู้สึกว่าช่วงนี้คุณหยิบมือถือขึ้นมาดูแล้ว "อมยิ้ม" "หัวเราะ" คนเดียวบ้างไหม? คุณเคยรู้สึกสนุกมากจนไม่อยากลุกหรือเดินจากไปจากที่ตรงนั้นบ้างไหม? คุณเคยรู้สึกพร้อมจะเสียสละเพื่อใครสักคนบ้างไหม? คุณเคยรู้สึกว่าไปที่แห่งหนึ่งที่ไม่ใช่บ้านแต่รู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่บ้านบ้างไหม? คุณเคยรู้สึก "หวงแหน" "ห่วงหาอาวรณ์" อะไรบ้างไหม? คุณเคยรู้สึกอยาก"ร้องไห้หนักมาก" เพราะไม่อยากให้มันจบลงบ้างไหม? คุณเคยรู้สึกรักอะไรบางอย่างโดยไม่มีข้อแม้บ้างไหม? ขอบคุณครอบครัวนี้ ABC3 สำหรับทุกความรู้สึก... รักหมดใจ?
View more...


สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เลขที่ 2410/2 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900


EMAIL: abcbyspu@spu.ac.th
ผู้ประสานงาน : คุณณัฐนันท์ อยู่สถิตย์ (ข่อย) 061 596 9310


ดู Sripatum University (Bangkhen) ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า