ชนะโชติ รัตนรุจิกร (Bigg)

MBAThinkTank / myCollegeThinkTank
Co-Founder and Managing Director


          คิมหันต์ลา...วสันต์มาแล้ว มาเยือน เป็นสัญญาณเตือนABCห้าเดือน ผ่านพ้น เป็นความทรงจำไม่ลืมเลือน เพื่อนใหม่ เป็นมิตรภาพสร้างสรรค์เปี่ยมล้น อยู่ยั้งตลอดไป พี่เน่งโจ้ตุ้มก้าเหนื่อยล้น เพื่อเรา สุขยิ้มเคล้าเหงื่อดูเฝ้า พราวฝัน สุขสร้างคนสร้างเจ้า สร้างสรรค์ สานฝันใหม่กี่ฝันใหญ่ด้วยกัน ผองABC Bigg (เขียนเช้าวันฝนตกหลังจบคลาสABC smile emoticon **ขอขอบพระคุณพี่เน่งพี่โจ้พี่ตุ้มพี่ก้า ทีมงานABCทุกท่านและเพื่อนๆABCทุกคนที่ช่วยสร้างความทรงจำที่ดีมากๆด้วยกันครับ
View more...


สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เลขที่ 2410/2 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900


EMAIL: abcbyspu@spu.ac.th
ผู้ประสานงาน : คุณณัฐนันท์ อยู่สถิตย์ (ข่อย) 061 596 9310


ดู Sripatum University (Bangkhen) ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า