อุษณีย์ มหากิจศิริ (ตุ๊ก)

บริษัท เคดีเอ็น (Krispykreme Thailand) จำกัด


          ในชีวิตไม่คิดฝันจะได้มาทำหนังสั้นและฉายในโรงหนังแถมยังได้รางวัลกลุ่มอีกด้วย แต่ที่สำคัญไปยิ่งกว่าประสบการณ์หนังสั้นคือความรู้สึกที่ดีๆมิตรภาพของพวกเราชาวabc ที่จะคงอยู่ตลอดไป รักabc จริงๆคะ
View more...


สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เลขที่ 2410/2 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900


EMAIL: abcbyspu@spu.ac.th
ผู้ประสานงาน : คุณณัฐนันท์ อยู่สถิตย์ (ข่อย) 061 596 9310


ดู Sripatum University (Bangkhen) ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า