อนิวรรต ศรีรุ่งธรรม (Bond)

ห้างทองออโรร่า


          ก่อนหน้านี้ได้ยินหลักสูตร abc จาก รุ่นพี่ ที่เรียนจากหลักสูตรอื่นมา ดูจากวิทยากรและคำล่ำลือจากพี่ๆ ทำให้ผมตัดสินใจสมัครหลักสูตรนี้ ทั้งๆที่คิดว่าเราน่าจะไม่ได้รับคัดเลือกเพราะคนน่าจะสมัครล้นหลาม เมื่อได้มาเรียนหลักสูตรนี้รู้สึกดีใจ เปิดโลกใหม่ ได้เรียนรู้ทั้งจากวิทยากรและจากเพื่อน จากกิจกรรมและงานหลายๆอย่างทำให้ผมได้รู้ว่ามิตรภาพ ความเสียสละเป็นสิ่งที่สำคัญ โชคดีที่ได้เจอเพื่อนๆทุกคน ทั้งรุ่นน้อง และ รุ่นผู้ใหญ่ ทุกคนมีความรู้และประสบการณ์ที่พร้อมจะแลกเปลี่ยนและช่วยเหลือกันอย่างหาที่ไหนเปรียบไม่ได้ ขอให้ความเป็นมิตรภาพนี้อยู่กับเราไปตลอด ขอให้ abc2 ไม่มีวันจบคอร์ส ขอให้ความเสียสละ ร่วมมือร่วมใจกัน ให้แก่กัน เป็นแบบนี้ตลอดไป รักสุดๆ abc2 Bond Londoner 9/9/14
View more...


สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เลขที่ 2410/2 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900


EMAIL: abcbyspu@spu.ac.th
ผู้ประสานงาน : คุณณัฐนันท์ อยู่สถิตย์ (ข่อย) 061 596 9310


ดู Sripatum University (Bangkhen) ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า