โสธร ด่านศิริกุล (เส่ง)

บริษัท โปรลีฟวิ่ง จำกัด


          ก่อน อบรม หลักสูตร abc ผมคิดอยู่แล้วว่าต้องหลักสูตรที่ดีมาก เพราะ พี่ปี้ ( ประธานรุ่น 1) แนะนำมา และบอกว่า เป็นหลักสูตร ที่ดีที่สุดหลักสูตรนึงเลยทีเดียว ไม่ผิดหวังครับ เป็นหลักสูตรที่ผมแทบไม่เคยขาดเรียนเลย ยกเว้น ช่วงที่ไปต่างประเทศ กับครอบครัว ผมอยากมาเรียนครับ อยากมาเจอเพื่อนเพื่อน อยากมาฟังวิทยากรได้ความรู้มากครับ แม้ว่า ผมจะไม่เคยถามใน class เลย ครับ แต่ผมฟังตลอดครับ Abc ทำให้ผมมีมุมมองที่เปิดกว้างขึ้น พยายาม หาหนทางใหม่ใหม่ในการแก้ไขปัญหา ไม่คิดแต่ในกรอบเหมือนก่อน คุ้มค่ามากครับ กับการที่ต้องบินจากต่างจังหวัด มาเรียนทุกสัปดาห์ ขอบคุณ พี่เน่ง พี่ตุ้ม พี่โจ้ ที่ให้โอกาสผมได้อบรมหลักสูตรนี้ ขอบคุณ ทีมงาน ทุกท่าน ที่อำนวยความสะดวก ตลอดหลักสูตร ขอบคุณ เพื่อนเพื่อน พี่น้อง ชาว abc ทุกท่าน ที่ทำให้ผม รู้สึกอบอุ่น เหมือนเราเป็นครอบครัวเดียวกัน ขอบคุณ พี่น้อง ชาว NY ที่ได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา หลักสูตร ABC ใกล้จบแล้ว แต่ความสัมพันธ์ ของ ครอบครัว ABC ยังคงอยู่ตลอดไปครับ
View more...


สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เลขที่ 2410/2 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900


EMAIL: abcbyspu@spu.ac.th
ผู้ประสานงาน : คุณณัฐนันท์ อยู่สถิตย์ (ข่อย) 061 596 9310


ดู Sripatum University (Bangkhen) ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า