พีรศักดิ์ ทองนรินทร์ (พี)

บริษัท ซีแมช คอร์ปอเรชั่น จำกัด


          เพื่อนชวนเรียนครั้งแรกก็รู้สึกว่า Class ABC ฟังดูน่ารักเหมือนเป็นการเริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษเลย แต่เมื่อมาเรียนก็ได้รู้สึกถึงการเริ่มต้นหลายๆสิ่งมากมาย - ได้ใช้สมองซีกขวามากขึ้น ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว ซึ่งจากเดิมมักใช้สมองซีกซ้ายเป็นหลัก -ได้รับความรู้จากวิทยากรมากมาย ซึ่งเป็นวิทยากรที่ไม่เคยรับฟังมาก่อนเป็นส่วนใหญ่ -ได้รู้จักและร่วมทำกิจกรรมกับเพื่อนๆมากมาย ทั้งเพื่อนต่างวัยและวัยใกล้เคียงกัน -ได้รับมิตรภาพใหม่ๆจากเพื่อนที่น่ารักทุกคน โดยเฉพาะเพื่อนกลุ่มเซียงไฮ้ ขอบคุณ อ.เน่ง อ.โจ้ อ.ตุ้ม ที่ทำให้มี Class ABC ขึ้นมา ขอบคุณคณะผู้จัด เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ดูแลพวกเราอย่างดี ขอบคุณมิตรภาพดีดีจากเพื่อนๆ ชาว ABC ทุกท่าน พีรศักดิ์ (พี)
View more...


สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เลขที่ 2410/2 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900


EMAIL: abcbyspu@spu.ac.th
ผู้ประสานงาน : คุณณัฐนันท์ อยู่สถิตย์ (ข่อย) 061 596 9310


ดู Sripatum University (Bangkhen) ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า