ปาณนุษา บุญศรี (เดือน)

Motif


          ABC จุดเริ่มต้นของมิตรภาพ ขอขอบคุณพี่เน่ง พี่ตุ้ม พี่โจ้ และทีมงานทุกคนที่ทำให้ABC คือหนึ่งในคอสที่ Perfect ที่สุด ประทับใจตั้งแต่การต้อนรับ ทุกคนจำชื่อได้ตั้งแต่เริ่มคอส ใส่ใจในทุกรายละเอียด ให้ความสำคัญในเนื้อหา การนำเสนอของหลักสูตรในทุกๆสัปดาห์ พร้อมกระตุ้นให้ทุกคนใจง่าย...อยากให้รักกันเร็วๆ ด้วยวิธีการนำเสนอที่สุดแสนcreative ขอขอบคุณพี่ๆABC1 ที่ให้การต้อนรับเหมือนเป็นครอบครัว สอนให้เราถอดหน้ากากลงโดยเร็วที่สุด เล่าถึงสิ่งที่เค้าเคยได้รับได้สัมผัสและโหยหาเมื่อคอสจบ เพื่อให้เราไม่เสียเวลากับการสร้างมิตรภาพครั้งใหม่ที่จะเริ่มขึ้น จากCEOมหาชน จากผู้คนที่หลากหลายในสายอาชีพ จากหน้าที่การงานที่ใหญ่โต จากอายุที่กลายเป็นเพียงตัวเลข ทุกคน...ช่วยเปิดโลกของการทำงานให้ใหญ่ขึ้นและโลกของการใช้ชีวิตให้คิดบวกขึ้น การแบ่งปัน การเอื้อเฟื้อ ความจริงใจ และการให้ พบได้ ณ ที่นี้ ใครว่าโลกนี้อยู่ยาก...ถ้าคุณได้รู้จักโลกของABC อะไรก็เป็นไปได้หมด ขอขอบคุณ Jigsaw นับ 100 ชิ้นที่ทำให้เกิดภาพที่สวยงาม
View more...


สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เลขที่ 2410/2 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900


EMAIL: abcbyspu@spu.ac.th
ผู้ประสานงาน : คุณณัฐนันท์ อยู่สถิตย์ (ข่อย) 061 596 9310


ดู Sripatum University (Bangkhen) ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า