นที เทพโภชน์ (Pop)

บริษัท วี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด


          ABC เป็นอีกครั้งหนึ่งในชีวิตที่ผมเริ่มต้น.... เริ่มต้น ออกเดินทางครั้งใหม่ในชีวิต ออกเดินทางจากกรอบเดิมเดิมของชีวิตวัยไกล้40ปี กรอบการทำงานที่คุ้นเคย .... เริ่มต้นเรียนรู้สิ่งใหม่สถานที่ใหม่เพื่อนใหม่ ประสบการณ์ใหม่ อีกครั้งในชีวิต...แต่ครั้งนี้กลับไม่เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา ต้องขอยอมรับว่า หลักสูตร ABC d นี้เป็นหลักสูตรที่สามารถรวบรวมวิทยากรที่ คุณไม่สามารถจะหาฟังจากที่ไหนได้ ง่ายๆ แต่ ABC สามารถรวบรวมบุคคลระดับหัวกระทิ ในวงการต่างๆ มาให้เราสัมผัสประสบการณ์ที่หลากหลายได้ ทุกครั้งก็เป็นประสบการณ์ ที่น่าจดจำ และเชื่อว่าไม่สามารถที่จะหาฟังจากเวทีไหนได้ ไม่เพียงแต่วิทยากรที่มามอบประสบการณ์ เท่านั้น เพื่อนรวมหลักสูตรยังมีส่วนในการออกแบบประสบการณ์ร่วมกันซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ หลากหลายและเข้มข้น สนุกสนาน ยากที่จะหาได้จากที่ไหน การเดินทางครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่สุดยอดอีกครั้งหนึ่งในชีวิต กับประโยคที่ว่า “ See Angkor Wat and Die “ ซึ่งเป็นคำกล่าวของอาโนลด์ ทอยน์บี นักประวัติศาสตร์และนักเดินทางชาวอังกฤษ เคยมีคนเคยแปลเป็นภาษาไทยไว้ว่า " ยลนครวัดแล้วตายตาหลับ " คงไม่มากเกินไปที่ ผม จะขอกล่าวบ้างว่า "Stay ABC before Die" ขอบคุณทุกท่านที่ให้โอกาสผมได้สัมผัสประสบการณ์ ABC นที เทพโภชน์ Pop Berlin Abc#2
View more...


สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เลขที่ 2410/2 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900


EMAIL: abcbyspu@spu.ac.th
ผู้ประสานงาน : คุณณัฐนันท์ อยู่สถิตย์ (ข่อย) 061 596 9310


ดู Sripatum University (Bangkhen) ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า