คีรินทร์ ชูธรรมสถิตย์ (ปุ๊ย)

บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทลินเด้ประเทศไทยและเวียดนาม


          การมาเรียน ABC ครั้งนี้ไม่ต้องพูดถึงความคุ้มค่าแต่มันเป็นประสบการณ์ชีวิตที่หาซื้อไม่ได้จริงๆ แล้วก็ได้ทำหลายๆอย่างที่ไม่เคยทำ ได้ไอเดียใหม่ๆ แรงบันดาลใจมากมาย ไม่ใช่แต่เพียงจากวิทยากรนะ แต่จากน้องๆหลายๆคนที่มีทั้งความเก่งและความกล้าคิด กล้าทำ ABC really make me DIFFERENT!
View more...


สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เลขที่ 2410/2 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900


EMAIL: abcbyspu@spu.ac.th
ผู้ประสานงาน : คุณณัฐนันท์ อยู่สถิตย์ (ข่อย) 061 596 9310


ดู Sripatum University (Bangkhen) ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า