จิราภรณ์ รุ่งศรีทอง (กุ่ง)

GMM Grammy Plc.


          ABC เป็น Class ที่จุดประกายความคิด กระตุกต่อมในการดำเนินชีวิตได้ดี ว่าเราควรมีเป้าหมายในชีวิตตามวิถีของเราอย่างไร เป็น Class ที่ไม่ธรรมดาจริงๅ เพื่อนๆพี่ๆน้องๅก็น่ารัก ร่วมกันทำงานไม่มีใครบ่นซักนิด ทั้งๆที่ภารกิจรัดตัวกันทุกคน ดีใจที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของ ABC ค่ะ และขอให้กำลังใจพี่โจ้ พี่ตุ้ม พี่เน่ง ในการทำ Class ดีๆเช่นนี้ต่อไปนะคะ
View more...


สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เลขที่ 2410/2 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900


EMAIL: abcbyspu@spu.ac.th
ผู้ประสานงาน : คุณณัฐนันท์ อยู่สถิตย์ (ข่อย) 061 596 9310


ดู Sripatum University (Bangkhen) ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า