กิจจา หอรักษา (บี)

บริษัท ทิพากร จำกัด
กรรมการผู้จัดการ


          ก่อนหน้าที่จะมาเรียนหลักสูตรนี้ ผมได้เรียนมาบางหลักสูตร และในขณะเดียวกันก็สมัครเรียนหลักสูตรนี้พร้อมๆ กับหลักสูตรอื่นอีก แต่แปลกที่ผมให้ความสำคัญกับหลักสูตรนี้มากเป็นพิเศษ โดยที่ผมโดดเรียนอีกหนึ่งหลักสูตรเป็นประจำ (ไปเรียนเพียงครั้งเดียวและก็เลิกไม่ไปอีกเลย) ผมคิดว่าหลักสูตรนี้มีแรงดึงดูดที่ทำให้ผมกล้าเป็นตัวของตัวเอง ทำอะไรบ้าๆ แบบที่ผมไม่เคยทำมาก่อน เหมือนได้ย้อนกลับไปอดีตตอนวัยรุ่น แต่ปัจจุบันมีพลังมากและความพร้อมมากกว่าเลยปล่อยพลังได้มากขึ้น
View more...


สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เลขที่ 2410/2 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900


EMAIL: abcbyspu@spu.ac.th

TEL: คุณอมรรัตน์ อยู่สถิตย์ (ข่อย) 061 596 9310
คุณสุวารี ศารทประภา (เป็ด) 081 507 7191

FAX: 0 2561 1721

แผนที่

ดู Sripatum University (Bangkhen) ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า