ABC #9      ABC #10      ABC #9 #10
กรุณา กรอกใบสมัครให้เสร็จภายในเวลา 30 นาที

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ :  
นามสกุล :  
Name :  
Surname :  
ชื่อเล่น :  
เลขที่บัตรประชาชน :   *
วัน/เดือน/ปี เกิด :   *
เพศ :   ชาย      หญิง

ข้อมูลที่อยู่
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ :   หมู่
ซอย :   ถนน
ตำบล/แขวง :  
อำเภอ/เขต :  
จังหวัด :  
รหัสไปรษณีย์ :  

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์ :   *
อีเมล์ :   *
Line ID :  
Facebook :  

ข้อมูลผู้ประสานงาน (เลขานุการ)
ชื่อ-สกุล :  
โทรศัพท์ :  
อีเมล์ :  

ประวัติผู้สมัคร
วุฒิการศึกษาและสถาบัน :
ชื่อบริษัท :  
ประเภทธุรกิจ :  
      ชื่อสินค้า/แบรนด์สินค้า :
ตำแหน่ง :  
ที่อยู่บริษัท เลขที่ :  
หมู่ :   ซอย
ถนน :  
ตำบล/แขวง :  
อำเภอ/เขต :  
จังหวัด :  
รหัสไปรษณีย์ :  
โทรศัพท์ :  
ไซต์เสื้อ :  

บุคคลอ้างอิง
ศิษย์เก่า ABC ที่รับประกันคุณสมบัติของท่าน เพียงท่านเดียว
ชื่อ :  
นามสกุล :  
ชื่อเล่น :  
เบอร์โทร :  
อีเมล์ :  
เมือง :  
รุ่น :  


คุณคือใคร (ต้องกรอกข้อมูลนี้ เพราะมีผลต่อการพิจารณา)
ทำไมคุณถึงต้องการมาเป็นส่วนหนึ่งของ ABC (ต้องกรอกข้อมูลนี้ เพราะมีผลต่อการพิจารณา)

รูปของคุณ * (เฉพาะไฟล์ jpg เท่านั้น)ส่งวีดีโอคลิปที่จะทำให้เรา "จำคุณได้"(Optional จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
เมื่อท่านกดส่งใบสมัคร เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับทางอีเมล์ภายใน 48 ชั่วโมง
หากไม่ได้รับการติดต่อกลับ กรุุณาติดต่อ คุณณัฐนันท์ อยู่สถิตย์ (ข่อย) 061-596-9310 ขอบคุณค่ะ


สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เลขที่ 2410/2 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900


EMAIL: abcbyspu@spu.ac.th
ผู้ประสานงาน : คุณณัฐนันท์ อยู่สถิตย์ (ข่อย) 061 596 9310


ดู Sripatum University (Bangkhen) ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า